Programy

Prioritné oblasti poskytovania právnej pomoci

prístup k informáciám - presadzovanie slobodného prístupu k informáciám vo veciach verejného záujmu, právna pomoc žiadateľom o informácie a vypracúvanie právnych stanovísk

Poskytovanie právnej pomoci

Najzákladnejším poslaním programu práva vo verejnom záujme bolo poskytovať bezplatnú právnu pomoc v prípadoch porušovania ľ

Program podporili

Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF)
Open society institute (OSI)
Holandské veľvyslanectvo

Z histórie programu

Nedostatočné právne vedomie i časté porušovanie ľudských práv a základných slobôd obyvateľov Slovenska boli základným

Právo vo verejnom záujme

Program právnej pomoci vo verejnom záujme, ktorý občianske združenie Občan a demokracia realizovalo s menšími obmenami u

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu