Programy

Základné údaje o programe

Program právnej pomoci, ktorý občianske združenie Občan a demokracia realizovalo s menšími obmenami od roku 1999 do ro

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu