Články, tlačové správy, vyjadrenia pre tlač

Priority novej ombudsmanky

Bratislava, 19. 4. 2012 (Najpravo.sk/VOP) - Zlepšiť informovanosť nielen o práci Kancelárie, ale aj o poslaní ombudsmanky, zefektívniť opatrenia a priblížiť sa k občanom – to sú základné priority, ktoré si po nástupe do funkcie určila verejná ochrankyňa práv.

ODZ: Antidiskriminačný zákon sa nedarí uplatňovať v praxi

Analýza implementácie práva na rovnosť a nediskrimináciu na Slovensku

Bratislava, 11. 4. 2012 (ODZ) - Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) vypracovalo koncom marca analýzu Monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie. Ide o správu z overovacieho monitoringu, ktorá analyzuje súčasný stav uplatňovania zásady rovného zaobchádzania a princípu rovnosti vo vzťahu k osobám starším ako 45 rokov. Správa taktiež identifikuje prekážky v odstraňovaní diskriminácie, ponúka súhrnnú interpretáciu situácie v SR a odporúčania systémových zmien potrebných vzhľadom na legislatívu a záväzky SR. Overovací monitoring bol súčasťou prípravy návrhu komplexnej metodológie monitoringu, ktorá by mala prispieť k postupnému riešeniu problémov v tejto oblasti. Realizoval sa v rámci projektu podporeného Úradom vlády SR.

MONITOR: Platy mužov sú vyššie. Aj preto, že si viac pýtajú

Bratislava, 6. 3. 2012 (Pravda) - Ženy musia pracovať o viac ako dva mesiace viac, aby mali rovnaké platy ako muži. V celej Európskej únii stále zarábajú v priemere o 16,4 percenta menej ako muži, na Slovensku je rozdiel až 20,7 percenta. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré zverejnila Európska komisia. Právnička združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová upozorňuje, že ak by sa mzdy porovnávali podľa priemerných platov žien, a nie mužov, tak by sme „zistili, že muži zarábajú viac až o 25 percent“, povedala právnička.

Vzdelané ženy s názorom sú v práci často šikanované

Bratislava, 25. 2. 2012 (Pravda) - Slovensko nedodržiava medzinárodné záväzky a zamestnávatelia či iné inštitúcie skryte alebo otvorene porušujú antidiskriminačnú legislatívu. Tvrdí to Šarlota Pufflerová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. „U nás je diskriminácia doslova na každom kroku,“ hovorí Pufflerová. Jednou z oblastí, kde ustavične dochádza k porušovaniu ľudských práv, je trh práce a obeťami sú často ženy, a to v každom veku.

Právnička Janka Debrecéniová upozorňuje okrem známych prípadov, ako sú prepúšťanie a neprijímanie tehotných žien alebo žien po materskej dovolenke, na nové druhy diskriminácie. „Čoraz častejšie počúvam o tom, a je to ako cez kopirák, že ženy, ktoré sú schopné, vzdelané a vedia povedať vlastný názor, sú v práci šikanované,“ vraví Debrecéniová. Cieľ má byť, ako tvrdí právnička, jediný – zamestnávateľ chce ženám ukázať, kam patria. „Že sa nemajú miešať do mužských, rozhodovacích záležitostí a nemajú mať ambície na kariérny postup,“ dodala. Tento jav je rozšírený aj v takých inštitúciách, v ktorých by sa vôbec nemal diať. „Veľmi sa to stáva vo verejných inštitúciách, v príspevkových organizáciách a na univerzitách,“ vraví právnička.

ODZ: Ako sa (ne)darí uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania

Bratislava, 24. 2. 2012 (ODZ) - Už 20 rokov usilujeme, aby sa ľudské práva dostali do života spoločnosti i verejných inštitúcií. Zaoberáme sa aj s dôležitou témou uplatňovania zásady rovn(ak)ého zaobchádzania v praxi. To úzko súvisí s odhaľovaním a účinnou prevenciou diskriminácie, a teda s problémami, ktoré denne trápia mnohých ľudí.

„S týmto zámerom sme uskutočnili množstvo vzdelávacích aj advokačných aktivít s rôznymi cieľovými skupinami (učitelia a učiteľky, študenti a študentky, seniori a seniorky, sudcovia a sudkyne, polícia, väzenstvo, mimovládne organizácie a i.),“ pripomína výkonná riaditeľka ODZ PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. „Od stredy do piatku (22. – 24. 2.) sme realizovali v Bratislave Tréning v presadzovaní princípu rovnosti a antidiskriminácie na základe veku, zdravotného postihnutia, etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, sexuálnej orientácie, pohlavia alebo rodu a ďalších dôvodov.“

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu