Články, tlačové správy, vyjadrenia pre tlač

VOĽBY 2010: Vznikla Iniciatíva za dodržiavanie etiky slobodných a spravodlivých volieb

Bratislava, 28. 5. 2010

V demokratickom systéme je normálne a samozrejmé, že voľbám predchádza predvolebná kampaň, ktorej úlohou je získať čo najväčší počet voličov. Musia však byť dodržané základné demokratické princípy slobodných volieb. Skúsenosti s kupovaním hlasov z minulých volieb však varujú, že na Slovensku reálne hrozí porušovanie týchto princípov.

MVO vláde: Národný akčný plán rodovej rovnosti treba prepracovať

Občan, demokracia a zodpovednosť - Možnosť voľby - EsFem - FENESTRA - Centrum rodových štúdií - Kultúrne Združenie Rómov Slovenska - Slovensko-český ženský fond - Queer Leaders Forum - Záujmové združenie žien ASPEKT - Záujmové združenie žien MYMAMY - Žena v tiesni

 
Bratislava 28. 4. 2010 - Mimovládne organizácie zaoberajúce sa otázkami ľudských práv žien nesúhlasia s návrhom Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010-2013 z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, o prijatí ktorého by mala v najbližších dňoch rozhodovať vláda. Dôvody svojho nesúhlasu tlmočili vláde v otvorenom liste zo dňa 31. marca 2010 a tiež na včerajšom zasadnutí Rady vlády pre rodovú rovnosť (27. 4. 2010). Navrhovaný akčný plán má podľa nich množstvo obsahových nedostatkov. MVO žiadajú vládu, aby materiál v jeho súčasnej podobe neschválila a prepracovala ho.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu