Články, tlačové správy, vyjadrenia pre tlač

MVO: Vláda tesne pred voľbami zaútočila na základné politické slobody

MVO k zmene Legislatívnych pravidiel vlády SR

Stanovisko a výzvu k voľbám celkovo podporilo 37 občianskych združení a 22 jednotlivcov a jednotlivkýň.

Bratislava, 11. 6. 2010 (ODZ-NMŠ) – Mnohé mimovládne organizácie a občianske iniciatívy [1] [4]vážne znepokojené zmenou legislatívnych pravidiel, ktoré vláde umožnia prijímať zákony bez možnosti ich pripomienkovania verejnosťou. Túto zmenu vnímajú ako výrazné obmedzenie ústavného práva na účasť na správe vecí verejných a ďalších politických práv.

VOĽBY 2010: Päť kandidujúcich strán sa prihlásilo k Etickému kódexu

Bratislava, 10. 6. 2010 (Iniciatíva za dodržiavanie etiky slobodných a spravodlivých volieb) - Päť strán kandidujúcich do parlamentu sa prihlásilo k Etickému kódexu pre slobodné a spravodlivé voľby.

Súčasná situácia - skúška zrelosti spoločnosti na Slovensku

Občianske aktivity ako prejav občianskej slobody

Bratislava, 8. 6. 2010 (ODZ) - Občania a občianky, ktorým nie je ľahostajná kvalita života, ľudská dôstojnosť, práva a slobody všetkých ľudí žijúcich na Slovensku, upozorňujú na signály nebezpečného vývoja spoločenskej klímy, umocnené v čase predvolebnej kampane. Ohrozenie vnímajú cez konkrétne vyhlásenia a skutky jednotlivých politikov a političiek i orgánov verejnej moci. Vo väčšine prípadov ide o problémy dlhodobo neriešené verejnou mocou alebo riešené nesystémovo a neefektívne. Predstavitelia niektorých strán arogantne chrlia negatívne a znevažujúce vyjadrenia prevažne na adresu ľudí, ktorí patria k niektorej zo znevýhodnených skupín. V období pred blízkymi parlamentnými voľbami tak neúnosne a nezodpovedne zvyšujú napätie a neznášanlivosť v spoločnosti. No nielen oni.

Otvorený list: Výzva za očistu verejného života od prejavov rasizmu a ďalších foriem politického extrémizmu

Bratislava 7. 6. 2010

Vážený pán prezident, vážený pán predseda parlamentu, vážený pán predseda vlády, vážený pán podpredseda vlády, vážený pán minister vnútra!

Prebiehajúca volebná kampaň v našej krajine jednoznačne odhalila smutnú a nebezpečnú realitu, že v slovenskej spoločnosti sa výrazne a nebezpečne otupila citlivosť na prejavy rasizmu, podnecovania k etnickej a národnostnej neznášanlivosti, či dokonca na zjavné prejavy politického extrémizmu, neonacizmus nevynímajúc.

VOĽBY 2010: Etický kódex pre slobodné a spravodlivé voľby - výzva politickým stranám

Iniciatíva za dodržiavanie etiky slobodných a spravodlivých volieb

Bratislava, 27. mája 2010

Vážený predstaviteľ, vážená predstaviteľka politickej strany!

Demokratickým voľbám tradične predchádza masívna predvolebná kampaň, ktorej úlohou je získať čo najväčší počet voličov. V demokratickom systéme, v akom žijeme, je to normálne a samozrejmé.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu