Články, tlačové správy, vyjadrenia pre tlač

ZÁKONNÍK PRÁCE: Vďaka MVO sa zvýšila ochrana tehotných žien pred diskrimináciou

Ministerstvo práce porušilo legislatívne pravidlá vlády

Bratislava, 4. 5. 2011 (ODZ) – Ľudskoprávne mimovládne organizácie (MVO) už pred viac ako polrokom upozornili, že ani pripravovaná novelizácia Zákonníka práce nechráni tehotné ženy pred diskriminačným prepúšťaním z práce v skúšobnej dobe. Napriek medzinárodným záväzkom a smerniciam EÚ situácia na Slovensku je dlhodobo poznačená diskrimináciou žien vo forme ich prepúšťania v skúšobnej dobe z dôvodu tehotenstva. SR mala pritom transponovať príslušné smernice EÚ už pred niekoľkými rokmi. MVO sa preto intenzívne snažili prispieť k náprave.

Publikácia: ANTIDISKRIMINAČNÝ ZÁKON - Komentár

Vychádza dotlač úspešnej odbornej publikácie J. Debrecéniovej

 
Bratislava, 6. 3. 2011 (ODZ) – V týchto dňoch vychádza dotlač úspešnej odbornej publikácie Antidiskriminačný zákon - Komentár [1], ktorej autorkou je právnička Janka Debrecéniová [2]. Podrobný komentár k antidiskriminačnému zákonu [3] je prvou – a zatiaľ jedinou – publikáciou svojho druhu na Slovensku. Autorka v ňom systematizuje teoretické poznatky slúžiace na výklad zákona a ponúka námety na jeho uplatnenie v praxi. Prvý náklad z roku 2008 sa pre veľký záujem rozdistribuoval krátko po vydaní. Keďže antidiskriminačný zákon sa od roku 2008 nezmenil, združenie Občan, demokracia a zodpovednosť vydalo dotlač tejto vysoko aktuálnej publikácie.

MVO: Novela Zákonníka práce umožňuje diskrimináciu tehotných žien

Slovenská republika stále neplní svoje medzinárodné záväzky

Bratislava, 2. 3. 2011 (MVO)Novela Zákonníka práce, ktorú onedlho predloží ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny do medzirezortného pripomienkového konania, stále obsahuje neprijateľné ustanovenie, ktoré umožňuje diskriminovať tehotné ženy, ženy krátko po pôrode alebo dojčiace ženy. Napriek mnohým aktivitám mimovládnych organizácií (MVO) totiž ministerstvo odmieta upraviť ustanovenie tak, aby zamestnávatelia mohli prepustiť tieto ženy v skúšobnej dobe iba výnimočne, z vážnych a opodstatnených dôvodov, nijako nesúvisiacich s ich tehotenstvom alebo materstvom, ktoré by museli pri prepúšťaní uviesť v písomnej forme. Na toto flagrantné ignorovanie ľudskoprávnych aj medzinárodnoprávnych záväzkov SR preto MVO upozorňujú premiérku Ivetu Radičovú, podpredsedu vlády Rudolfa Chmela a ministra práce Jozefa Mihála v dnes zaslanom otvorenom liste a žiadajú nápravu tohto stavu. List za dva dni podporilo 25 organizácií [1] a 61 jednotlivcov a jednotlivkýň.

Za antikoncepciu by ženy nemali platiť

Pravda, 28. 2. 2011

Po neúspešnom zákaze interrupcií sa minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH) pokúša zákonom zakázať aj preplatenie antikoncepcie z verejných zdrojov. Štát ju zatiaľ preplácal aspoň v prípade, keď ju lekár predpísal zo zdravotných dôvodov Aktivistky za práva žien, naopak, žiadajú preplácať všetku antikoncepciu.

Svedomie môže mať len lekár, nie nemocnica

Pravda, 22. 1. 2011

Právnička občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová tvrdí, že sťažený prístup k interrupciám je diskrimináciou.

● Univerzitná nemocnica v Bratislave v poslednom čase pod rôznymi zámienkami nevykonáva interrupcie. Je to v poriadku?

Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien hovorí, že žena má právo rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia svojich detí. Tento dohovor má v zmysle ústavy prednosť pred našimi zákonmi. K tomuto dohovoru zriadilo OSN výbor a ten vo výklade k dohovoru v jednom zo svojich všeobecných odporúčaní konštatoval, že ak nejakú službu zdravotnej starostlivosti potrebujú iba ženy - a interrupcia je taká služba, ktorú potrebujú iba ženy - a táto služba im nie je dostatočne prístupná v potrebnej kvalite, teda ak majú ženy bariéry k jej prístupu, v zmysle tohto dohovoru je to diskriminácia žien.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu