Články, tlačové správy, vyjadrenia pre tlač

MVO: Školy majú vzdelávať inkluzívne

Bratislava, 13. 1. 2012 - Mimovládne organizácie Amnesty International Slovensko, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Nadácia Milana Šimečku, People in Need Slovenská republika, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Quo vadis, o.z., združené v koalícii Za rovnosť vo vzdelávaní vítajú rozhodnutie okresného súdu v Prešove, ktorý odmietol segregované vzdelávanie rómskych detí na základnej škole v Šarišských Michaľanoch. Rozhodnutie súdu je podľa nich veľmi dobrou správou smerom k rešpektovaniu princípu zákonnosti na Slovensku a dodržiavaniu práva na rovný prístup k vzdelávaniu, ktoré patrí všetkým deťom. Zároveň je tento rozsudok prelomový, pretože po prvýkrát súd konštatoval, že na Slovensku existuje segregácia vo vzdelávaní.

Základná škola musí ukončiť segregáciu rómskych detí

Košice-Londýn, 9. 1. 2012 (POĽP-AI) - Okresný súd v Prešove rozhodol, že základná škola v Šarišských Michaľanoch (okr. Sabinov) sa vzdelávaním rómskych detí v oddelených segregovaných triedach dopustila nezákonného konania. O rozhodnutí informovali ľudskoprávne organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva [1] a Amnesty International [2]. Ide o vôbec prvé súdne rozhodnutie týkajúce sa segregácie rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku.

Ženy na kandidátkach sú vzácnosťou

Bratislava, 27. 12. 2011 (Pravda) - Ženy političky nie sú pre predstaviteľov parlamentných strán príťažlivé. Na kandidátkach jednotlivých strán do najbližších volieb je ich veľmi málo a na zvoliteľných miestach, teda v prvej desiatke, sú nanajvýš dve. Lepšie to nevyzerá ani v prvej dvadsiatke. "Presahuje to všetky medze," komentuje tento stav právnička občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová.

Na kandidátkach tvoria ženy zhruba pätinu, čo Debrecéniová považuje za nemiestne, vzhľadom na to, že na Slovensku žije zhruba 50 percent žien. "Prispievajú svojimi daňami do verejných rozpočtov, takisto k ekonomickému systému a k celému chodu krajiny, vykonávajú obrovské množstvo neplatenej práce. Ak sú vytláčané z verejného života a z rozhodovacích pozícií, tak je to absolútne neprípustne," tvrdí Debrecéniová.

ECHR odsúdil Slovensko za násilnú sterilizáciu rómskej ženy

Košice, 8. 11. 2011 (POĽP) - Poradňa pre občianske a ľudské práva víta rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade V. C. proti Slovensku, v ktorom sa násilne sterilizovaná rómska žena domáhala odškodnenia za násilnú sterilizáciu, ktorá jej bola vykonaná v nemocnici v Prešove.

„Rozhodnutie súdu vítame, pretože súd potvrdil, čo Poradňa tvrdila od svojho založenia pred desiatimi rokmi, a síce, že rómske ženy boli v nemocniciach násilne sterilizované bez ich informovaného súhlasu. Sťažovateľka je jednou z rómskych žien, ktoré sa s týmto závažným porušením ich práv nezmierili a našli odvahu sa proti nemu postaviť,“ komentuje Vanda Durbáková, právna zástupkyňa sťažovateľky.

Rada vlády pre ľudské práva odmieta navrhované novely zákonov o dávkach na deti

Bratislava, 13. 10. 2011 (ODZ) - Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa na svojom treťom zasadnutí 10. októbra 2011 na návrh svojej členky, expertky ODZ Janky Debrecéniovej, vyjadrila ku kontroverzným poslaneckým návrhom noviel zákonov o sociálnych dávkach na deti. Tie navrhujú, aby štát znížil o polovicu rodičovský príspevok (parl. tlač 338) a úplne odňal príspevok pri narodení dieťaťa (parl. tlač 339) ľuďom bez vzdelania alebo dlhšie nezamestnaným.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu