Články, tlačové správy, vyjadrenia pre tlač

MONITOR: Za dvadsať rokov sa do ústavy zasiahlo viac ako desať ráz

Bratislava, 31. 8. 2012 (Pravda) - Okrúhle dvadsiate výročie prijatia ústavy sa zrejme oslavuje naposledy ako štátny sviatok. Vláda zamýšľa zrušiť dva štátne sviatky a medzi nimi aj 1. september v snahe šetriť financie a vyjsť v ústrety zamestnávateľom. Pravdepodobne by sme si výročie schválenia ústavy pripomínali ako pamätný deň. Politická scéna však nie je úplne jednotná, ako so sviatkom naložiť. Niektorí politici sa prihovárajú za zachovanie štátneho sviatku, ďalší pripúšťajú, že so vznikom republiky sa spája skôr 1. január.

VIA IURIS upozorňuje: Súdiť sa so štátom môže byť pre občanov čoskoro drahšie

Bratislava, 28. 08. 2012 (MV SR) - Ak sa občania budú so štátom súdiť o náhradu škody preto, že ich štátne orgány poškodili, nebude už toto súdne konanie oslobodené od súdneho poplatku. Zároveň ak štátne orgány porušia práva občanov nezákonnými rozhodnutiami, zaplatia občania za žalobu proti týmto nezákonným rozhodnutiam viac. Navrhuje to novela zákona o súdnych poplatkoch, ktorá bola predložená do Národnej rady SR. Konkrétne ide o vládny návrh zákona o správnych poplatkoch, ktorým sa mení aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Novela prešla koncom júla 2012 prvým čítaním v Národnej rade SR. Začiatkom septembra 2012 by o novele mali rokovať výbory NR SR.

MONITOR: Prezident potvrdil, že poslanci stratia trestnoprávnu imunitu

Bratislava, 7. 8. 2012 (SITA) - Poslanci prídu od 1. septembra o trestnoprávnu imunitu, po novom budú nepostihnuteľní len za výroky prednesené v parlamentnej sále a orgánoch Národnej rady SR a za hlasovanie, a to aj po zániku ich poslaneckého mandátu.

MONITOR: Stredisku pre ľudské práva už asi nebude hroziť zánik

Bratislava, 2. 8. 2012 (SITA) – Nad Slovenským národným strediskom pre ľudské práva (SNSĽP) zrejme čoskoro prestane visieť hrozba zániku, ktorá vznikla za predchádzajúcej Radičovej vlády. Súčasné vedenie úradu vlády totiž už predložilo do pripomienkového konania návrh na zmenu uznesenia, ktoré bývalá vláda prijala v júni 2011, keď sa na jej rokovaní hovorilo o činnosti a postavení tejto inštitúcie.

MONITOR: Bez diskriminácie získame viac

Changenet.sk, 27. 7. 2012

Právo na rovnosť - i napriek tomu, že je na Slovensku dobre ukotvené v zákonoch - sa nestretáva s ováciami, ako to naopak býva pri mnohých populistických (i keď dobre znejúcich, ale povrchných) témach. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, jeho členky a členovia sa dlhodobo snažia v tejto oblasti šíriť osvetu. Záujem zo strany ľudí, organizácií a firiem však zatiaľ nie je taký veľký, ako by si táto téma zaslúžila.

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu