Články, tlačové správy, vyjadrenia pre tlač

Šarlota PUFFLEROVÁ: Musí byť jasné, kto za čo nesie zodpovednosť

Pravda, 29. 5. 2012

Tak ako sa budú meniť potreby ľudí napríklad v súvislosti so starnutím obyvateľstva, zmenia sa aj problémy, ktoré riešia jednotlivé ministerstvá. Aj preto zrušenie postu podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny považuje Šarlota Pufflerová z mimovládnej organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť za krok späť.

MVO: Vláda sa nesmie zbavovať svojich zodpovedností v oblasti ľudských práv

Bratislava, 24. 5. 2012 (MVO)68 občianskych organizácií odmieta návrh novely kompetenčného zákona, pretože ju považujú za zlú a znepokojujúcu. Vláda sa ňou plánuje zbaviť zodpovednosti za ľudské práva, ktoré strácajú inštitucionálne zastrešenie na najvyššej úrovni. Navrhovaná novela totiž ruší post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny bez adekvátnej náhrady a výrazne znižuje dôležitosť rodovej rovnosti. Dotačné schémy na podporu ľudských práv a riešenie problémov Rómov presúva na rezorty, ktoré nemajú takmer žiadne kompetencie v týchto oblastiach. [1]

VÝZVA: LGBT organizácie k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii a transfóbii

Spoločné vyhlásenie

Bratislava, 17. 5. 2012 (MVO) - Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Tento deň už tradične využívajú vrcholoví politici a političky vyspelých krajín na vyjadrenie svojich sympatií k LGBT ľuďom, odsúdenie všetkých foriem homofóbie a transfóbie a neraz aj na ohlásenie nových iniciatív pri presadzovaní ich ľudských práv. Slovensko je rovnako tradične výnimkou. Necelý týždeň pred 22 výročím schválenia vyňatia homosexuality valným zhromaždením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z Medzinárodnej klasifikácie chorôb zaznel v pléne slovenského parlamentu výrok poslanca Štefana Kuffu: "WHO kedysi homosexualitu zaradila medzi duševné choroby. (...) Nechať chorých ľudí behať po uliciach a nechať ich bez pomoci je veľmi vážna chyba. (...) Týmto ľuďom sa treba venovať, máme psychiatrov, liečebne. Je to skupina ľudí, ktorým sa treba špeciálne venovať."

MONITOR: Sudca Soročina neuspel s diskriminačnou žalobou

Bratislava, 7. 5. 2012 (SITA) - Sudca Jozef Soročina neuspel so svojou diskriminačnou žalobou. Okresný súd Bratislava I. dnes jeho žalobu zamietol. Soročinov advokát Juraj Kus avizoval, že sa odvolajú. "Máme za to, že súd pochybil a mal nám vyhovieť," povedal advokát po pojednávaní. Sudca Branislav Král v zdôvodnení svojho rozhodnutia poznamenal, že diskriminácia pri ohodnotení sudcov špeciálneho súdu a sudcov okresných a krajských súdov bola. Tvrdí však, že odstrániť diskrimináciu doplatením rozdielu medzi platmi by bolo znovu len opätovným zavedením diskriminácie voči ostatným sudcom.

ODZ: Vieme verejnými politikami predísť diskriminácii?

Občiansky monitoring antidiskriminačných opatrení v praxi verejných inštitúcií

Bratislava, 26. 4. 2012 (ODZ) – Od rozpadu nedemokratického režimu v novembri 1989 uplynulo už vyše 22 rokov, nedávno na Slovensku nastúpila deviata vláda. Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť však konštatuje, že situácia v oblasti uplatňovania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania sa takmer nezmenila. „Odstraňovanie diskriminácie by malo byť bežnou súčasťou nášho každodenného života. Niet takých ľudí, čo by ju chceli zažívať na vlastnej koži. Nediskriminovať jednotlivé osoby i celé spoločenské skupiny je jedným zo základných princípov slobodnej občianskej spoločnosti. Na to však nestačí, aby verejné inštitúcie iba dodržiavali zásadu rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona – hoci ani to často nerobia,“ uvádza Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.
 

Foto: Margaréta Vozáriková (ODZ)
 

© 2010 Občan, demokracia a zodpovednosť
Odovzdávanie obsahu